ระบบสมัครเข้าร่วมโครงการ Rajabhat Camping 2019 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Rajabhat Camping2019 รุ่น 2 วันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 (ปิดรับสมัคร)


 Rajabhat Camping2019 รุ่น 1 วันที่ 7-9 กันยายน 2561 (ปิดรับสมัคร)พัฒนาและออกแบบระบบโดยฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พบปัญหาในการใช้งานระบบติดต่อ คุณอัจจิมา ปุ่นสุวรรณ โทร 077 913333 ต่อ 5102 หรือ 087-6898672 , Line ID : littlemoji

รองรับการใช้งานได้ดีบน Google Chrome Browser Version 60.0.3112.113 เป็นต้นไป